Hlavní řečníci

pilzZdeněk Pilz

Generální ředitel
Fujitsu Technology Solutions ČR a SR

Zdeněk Pilz působí na postu generálního ředitele české a slovenské pobočky společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. od ledna roku 2015. Uplatňuje zde své dlouholeté zkušenosti z IT byzbysu a přináší nové vize pro fungování českého i slovenského trhu. Působil jako generální ředitel ve firmách Oracle Czech, Sun Microsystems Czech a naposledy ve společnosti Arbes Technologies.

Je místopředsedou představenstva ICT UNIE (dříve SPIS), současně je zapojen také v dalších aktivitách, jako je Česká společnost pro systémovou integraci, nebo Platforma pro elektronické zdravotnictví.

Zdeněk Pilz se pohybuje v oblasti IT již od devadesátých let. Začínal v Software602, odkud se přesunul do IBM Česká republika a po více než třech letech do Sun Microsystems Czech. V Sunu strávil dvanáct let a od roku 2004 zastával post generálního ředitele. Po akvizici společnosti Sun Microsystems firmou Oracle zamířil do Oracle Czech, kde měl na starosti hladkou integraci pobočky Sunu a nastavení a řízení obchodních procesů v oblasti prodeje komplexních softwarových a hardwarových řešení.

Následně působil jako CEO ve společnosti Arbes Technologies.

Zdeněk Pilz vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze.

regerDr. Joseph Reger

Chief Technology Officer
Fujitsu

Jako renomovaný odborník a vizionář je Dr. Reger uznáván pro svoji schopnost  předpovídat a správně pochopit trendy v oblasti informačních technologií, které ovlivní celý obor v budoucnosti.

Spolupracuje se zákazníky Fujitsu, jimž pomáhá určovat a realizovat inovace, které jsou pro jejich strategii nejvhodnější. V rámci samotné společnosti Fujitsu je
Dr. Reger hlavní hnací silou technologické strategie pro region Evropy, Středního východu,  Indie a Afriky (EMEIA). Ve Fujitsu má  zásadní úlohu – pomáhá firmě se  správně rozhodnout, jakým směrem se má  v budoucnosti ubírat a jaká nová řešení prosazovat. V současné době je jeho hlavní pracovní náplní stanovení strategie cloud computingu, internetu věcí a digitální transformace.

Dr. Reger působí na pozici technického ředitele (CTO) již od roku 2002, kdy ještě existovala společnost Fujitsu Siemens.  Na své pozici inspiruje a vytváří strategii pro dynamické infrastruktury společnosti.

Dr. Reger do společnosti nastoupil jako Ředitel marketingu technologií v roce 1998, předtím působil v IBM jako Výkonný poradce a hlavní architekt IT.

Joseph zahájil svoji profesní kariéru v akademickém prostředí, v oblasti výzkumu fyziky a počítačových věd. Studoval a pracoval na univerzitách v Maďarsku, Norsku, USA a Německu. V USA pobýval tři roky jako hostující vědec na University of California v Santa Cruz, kde se zabýval mezioborovým výzkumem složitých počítačových systémů. Po získání titulu PhD na Kolínské univerzitě Joseph pokračoval dále ve studiu na Mohučské univerzitě, kde později také habilitoval.

karpeckiLubomír Karpecki

Nezávislý konzultant a publicista
www.cionetwork.cz

Od konce roku 1998 se zabývá systematickým mapováním celkové úrovně a trendů využití ICT v přibližně čtyřiceti vertikálních segmentech české ekonomiky, jehož vybrané výstupy byly počínaje rokem 1999 průběžně publikovány v měsíčníku INSIDE a od roku 2007 pak v měsíčníku Business World.

Již více než sedmnáct let tak v tříletých až šestiletých intervalech osobně navštěvuje představitele více než pěti set komerčních podniků a dalších institucí, kteří jsou v těchto podnicích a institucích zodpovědní za strategický rozvoj využití ICT.

Komplexní informace o reálném aktuálním stavu a trendech využití ICT získané (nejen) formou těchto opakovaných osobních kontaktů jsou přitom doplňovány a obratem využívány jak prostřednictvím rozsáhlých publikačních a přednáškových aktivit, tak při strategické, taktické i operativní konzultační podpoře dodavatelů ICT-řešení i jejich institucionálních uživatelů. Od roku 2006 jeho práci využívají také dodavatelé ICT-řešení (i jejich uživatelé) k bezprostřední komunikaci formou pořádání oborových i produktově zaměřených tematických klubových setkání CIO Network.

Po ukončení studií na elektrotechnické fakultě VUT v Brně v roce 1989 pracoval ve firmách, které se zabývaly dodávkami elektroniky a podnikových informačních systémů, a to postupně jako technik, obchodní zástupce, manažer obchodní sítě, produktový manažer a ředitel pobočky.

V letech 1994 až 1997 působil jako redaktor v týdenících Computerworld a CHIPweek a poté jako vedoucí projektu MediaServer/M.I.A., který byl později úspěšně odprodán společnosti Český Telecom.

Od září 1997 působí jako nezávislý konzultant a publicista. V letech 1999 až 2001 byl mj. členem týmu, který na území ČR realizoval pro potřeby Evropské komise projekt European Survey of Information Society.

jarosRadek Jaroš

Profesionální horolezec, fotograf, držitel tzv. Koruny Himálaje
www.radekjaros.cz